ویزای اعتیادیه: 

نوع سمت آن عادی می باشد و بیشتر جهت استفاده برای افرادی که جهت انجام کار در کشور عراق اقدام می نمایند. مدت اعتبار اقامت آن سه ماه میباشد و لازم به ذکر است که دفعات ورود آن فقط یک بار می باشد.

مدارک لازم ویزای اعتیادیه :

    • اصل گذرنامه ( حداقل 6 ماه اعتبار )
    • دو قطعه عکس 4*3 رنگی، زمینه سفید

  توضیحات:

  • زمان تحویل ویزای اعتیادیه حداقل 2 روز کاری خواهد برد.
  • شرکت ها و نهادهایی که مشغول انجام پروژههای اقتصادی در کشور عراق می باشند، با ارائه اصل قرارداد عراقی جهت دریافت ویزای اعتیادیه می توانند به اتاق بازرگانی سفارت عراق مراجعه نمایند.