ویزای متعدده:

1- در این نوع ویزا شخص میتواند در تاریخ تعیین شده در ویزا ، به دفعات وارد کشور عراق شده و مجددا” به ایران باز گردد.

2- ویزای متعدده شامل اشخاص و شرکت هایی میشود که در کشور عراق در حال اجرای پروژه های اقتصادی و تجاری هستند.

  • مدت اعتبار ویزا : 3 ماه، 6 ماهه و 1 ساله
  • دفعات ورود به کشور عراق : نامحدود
  • اجازه اقامت :حداکثر 1 ماه

مدارک لازم برای ویزای متعدده:

  •  اصل گذرنامه ( حداقل 6 ماه اعتبار)
  •    دو قطعه عکس رنگی  4*3 زمینه روشن

توضیحات:

  • مدت اعتبار گذرنامه برای ویزای 3 ماهه حداقل 6 ماه ، برای ویزای 6 ماهه بیش از 6 ماه و برای ویزای 1 ساله بیش از یک سال باید باشد.
  • زمان تحویل ویزای متعدده حداقل 2 روز کاری خواهد برد.
  • در صورت مغایرت شماره گذرنامه با دعوت نامه ، کپی گذرنامه قدیمی که با شماره گذرنامه مندج در دعوت نامه منطبق می باشد، الزامیست.
  • شرکت ها و نهادهایی که مشغول انجام پروژه های اقتصادی و تجاری در کشور عراق می باشند، با ارائه اصل قرارداد عراقی جهت دریافت ویزای متعدده 3 یا 6 ماهه می توانند به اتاق بازرگانی سفارت عراق مراجعه نمایند.